Despre PŞT “Academica

    Parcul ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi Incubatorul de inovare „Inovatorul” au fost create la 30 august 2007 în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 138-XVI din 22.06.2007 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

    Scopul organizării acestor structuri este crearea condiţiilor favorabile pentru oamenii de ştiinţă şi antreprenori în realizarea cu succes a proiectelor de inovare, care sunt rezultatele cercetărilor ştiinţifice, invenţiilor, know-how. Parcul şi Incubatorul participă la promovarea pe piaţă a produselor, serviciilor şi tehnologiilor noi sau perfecţionate, mai competitive decît cele existente pe piaţa Moldovei.

    Noi oferim în arendă oficii şi suprafeţe de producere cu toate serviciile necesare (energie termică, apă şi canalizare, energie electrică, telefonie, internet, pază, deridicarea spaţiilor). Rezidenţii, de asemenea, beneficiază de consultaţiile oamenilor de ştiinţă şi specialiştilor, servicii de marketing: cercetarea şi analiza pieţii produselor rezidentului, căutarea şi atragerea investiţiilor necesare pentru proiect, publicitate, organizarea expoziţiilor, instruirea personalului metodelor moderne de administrarea a afacerii, servicii juridice, contabile ş.a.