Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Anunț

        Hotărârea Consiliului de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova și Hotărârea Consiliului de Administrație a Î.S. „ASELTEH” susținută de fondator, publică Condiția stabilită a întreprinderii, privind folosirea spațiilor la care furnizorii de rețele publice de comunicație electronice au avut deja acces în anul 2008 - 2009:

  • De a încheia un contract de locațiune (acces pentru folosință și întreținere) cu furnizorii rețelelor publice de comunicație S.A. „Orange Moldova” și cu „Moldtelecom” S.A. pentru spațiile puse la dispoziție pentru utilizare în strictă conformitate cu tarifele din Anexa Nr.9 a Legii Bugetului pentru anul 2019 pe o perioadă de 3 ani cu prelungirea contractului prin acorduri adiționale. Plata se poate efectua anual (în avans) sau lunar.

       Condițiile sunt stabilite și aprobate din faptul că Legea nr.28/2016 nu are efect juridic asupra realității la Î.S. „ASELTEH”

   

          H.G.A. proces –verbal nr.1 din 01 martie 2019.