Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Lansarea de carte „Afaceri Inovaţionale: Esenţa şi metodele de administrare”

Autorii Gh. Popovici şi A. Bucatînschi, managerii primului Parc Ştiinţifico-Tehnologic din Moldova  – “ACADEMICA”, şi-au propus să efectueze o analiză complexă a problemelor legate de afcerile inovaţionale. În lucrare se analizează legislaţia în vigoare a sferei de inovare şi transfer tehnologic din Republica Moldova, stimularea şi finanţarea înterpriderilor inovaţionale, experienţa internaţională de comercializare a inovaţiilor şi posibilităţile de utilizare a acestora în ţară. Un loc deosebit în lucrăre îl ocupă o serie de aspecte importante precum metodele de elaborare a strategiilor de marketing, formarea pieţii pentru produsele inovaţionale, esenţa şi particularităţile managementului inovaţional, expertiza şi   selecţia propunerilor, ideilor, inovaţionale.

La eveniment au participat: Membri ai comunităţii ştiinţifice a Republicii Moldova, Acad. Gheorghe Rusnac, Academia deŞtiinţe a Moldovei, reprezentanţi ai Institutul Naţional de Cercetări Ştiinţifice – Dl. Dr. Iliadi Gheorghe, Dl. Dr. Vadim Macari, Dna dr.  Natalia Percinschi, reprezentanţi ai  Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în Moldova –  Dl. Dr. Badâr Iurie, şi Dna Duca Viorica, Directorul General al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehhnologic – Dl. Roman Chirca, precum şi reprezentanţi ai universităţilor şi colegiilor din Republica Moldova – ASEM, USM,CFB, CNC, penru care manualul reprezintă un interes major atît ştiinţific, cît şi practic, ca una din puţinele practici de prezentare complexă a dezvoltării activităţilor inovaţionale în Republica Moldova.