Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Centrul Enterprise Europe Network în Moldova – suport pentru dezvoltarea afacerii Dvs

Deşi piaţa Uniunii Europene este atractivă pentru majoritatea statelor lumii, aceasta are un caracter complex, multe din întreprinderile exportatoare confruntându-se cu probleme ce ţin de cunoaşterea regulilor de funcţionare a UE, accesul la surse de finanţare şi programe comunitare din diverse domenii.
Pentru a contribui la extinderea şi consolidarea relaţiilor comercial-economice dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, din 22 septembrie 2011, în Moldova activează Centrul Enterprise Europe Network (EEN) – Reţeaua Europeană a Întreprinderilor.

Trei organizaţii-partener: Camera de Comerţ şi Industrie, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, şi-au propus să creeze o platformă viabilă pentru a oferi o gamă largă de servicii pentru mediul de afaceri în vederea accesului la piaţa europeană şi implementării unor tehnologii inovatoare în procesul de producţie sau prestare a serviciilor.
Enterprise Europe Network este o reţea europeană creată şi administrată de Comisia Europeană, Agenţia Europeană pentru Competitivitate şi Inovare, formată în scopul facilitării procesului de cunoaştere a pieţei europene şi extinderii relaţiilor comercial-economice dintre întreprinderile din Uniunea Europeană şi ţările terţe. Reţeaua Enterprise Europe Network reuneşte circa 600 organizaţii de susţinere a businessului din Europa, CSI, China, SUA.
Principalul obiectiv al Centrului Enterprise Europe Nrtwork în Republica Moldova este de a oferi servicii complexe pentru susţinerea inovaţiilor şi promovarea relaţiilor comercial-economice în cadrul comunităţii de afaceri din ţară.
Obiective specifice:

 • sporirea competitivităţii şi capacităţii de inovare a IMM-urilor;
 • oferirea unei game largi de servicii pentru susţinerea internaţionalizării şi transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor;
 • crearea parteneriatelor de afaceri şi tehnologice durabile între companiile din Republica Moldova şi cele din Uniunea Europeană;
 • promovarea cercetărilor şi spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;
 • promovarea spiritului de întreprinzător în cadrul organizaţiilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic.

Serviciile oferite de Centru EEN în Republica Moldova:

 • servicii de informare, cooperare în afaceri şi colaborare internaţională;
 • oferirea informaţiei referitor la funcţionarea şi oportunităţile pieţei europene de bunuri şi servicii;
 • promovarea iniţiativelor, politicilor şi programelor Comisiei Europene relevante pentru întreprinderile mici şi mijlocii, susţinerea IMM în cadrul procedurilor de aplicare la asemenea programe;
 • oferirea asistenţei IMM în vederea identificării partenerilor de afaceri prin gestionarea unei baze de date cu oferte comerciale;
 • oferirea informaţiei referitor la politicile inovaţionale ale UE, legislaţia şi acţiunile de inovare (inclusiv inovare eco);
 • promovarea oportunităţilor internaţionale de cooperare tehnologică;
 • participarea la evenimentele din UE, precum: Zilele europene dedicate inovaţiilor, standuri informaţionale, prezentări la conferinţe şi expoziţii;
 • crearea şi distribuirea profilurilor tehnologice ale companiilor;
 • organizarea vizitelor de studiu, seminarelor, atelierelor de lucru pentru promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic la IMM;
 • sporirea nivelului de informare a IMM referitor la Programul Comunitar Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică – Horizon 2020;
 • servicii de consultanţă pentru IMM în vederea identificării necesităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi căutării partenerilor.

Apelând la unul din coordonatorii Centrului Enterprise Europe Network în Republica Moldova, întreprinderile vor beneficia de: informaţii practice referitor la oportunităţile pieţei europene, legislaţia europeană relevantă pentru companii şi sectoare economice specifice; oportunităţi de participare la licitaţii internaţionale, asistenţă pentru IMM în vederea identificării partenerilor de afaceri, utilizând bazele de date ale profilurilor de afaceri şi tehnologice.
Informaţii suplimentare referitor la condiţiile de plasare a profilurilor întreprinderii dumneavoastră în bazele de date ale reţelei EEN:
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova:
MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151
Coordonator: Ludmila Rotaru
tel: + 373 22 / 22 13 91 / 23 87 70
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.chamber.md