Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2013

Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2013 la următoarele nominalizări:

1. Savantul Anului – un premiu;

2. Tînărul Savant al Anului – un premiu;

3. Pentru realizări științifice valoroase ale savanților:
• șase premii;

4. Pentru realizări științifice valoroase ale tinerilor savanți:
• șase premii;

5. „Premiul „Acad. Grigore Vieru”- un premiu.

La concurs pot participa savanţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Prioritate se acordă realizărilor remarcabile care au un impact pozitiv asupra dezvoltării ştiinţei şi economiei naţionale şi contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de necesităţile curente ale societăţii.

Dosarele şi cererile de participare la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se prezintă pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, nr. 1, mun. Chişinău (bir. 322), în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea CSȘDT nr. 184 din 27 septembrie 2012, modificat prin Hotărîrea CSȘDT nr. 269 din 31 octombrie 2013.

Autoevaluarea candidaților la concursul pentru decernarea premiilor AȘM se va efectua în conformitate cu indicatorii și punctajul aprobați prin Hotărîrea CSȘDT nr. 28 din 23 februarie 2012 „Cu privire la indicatorii de performanță recomandați pentru evaluarea rezultatelor cercetării științifice pe domenii”.

Termenul-limită de prezentare a cererilor şi dosarelor –30 ianuarie 2014.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării (tel. 022 27 23 37, 022 54 28 28).