Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

PŞT “Academica” – partener de proiect în cadrul programului european – TEMPUS

TEMPUS este un program al Uniunii Europene, care sprijină modernizarea învăţămîntului superior în vecinatatea UE. Programul Tempus promovează cooperarea instituţională între Uniunea Europeană şi Ţările Partenere şi se concentrează pe reforma şi modernizarea învăţămantului superior în ţările partenere din Europa de Est, Asia Centrală, Balcanii de Vest si regiunea mediteraneana.

În afară de promovarea cooperării între instituţii, Tempus promovează, de asemenea, o abordare people-to-people, oferă sprijin consorţiilor de instituţii, alcatuite în principal din universităţi sau asociaţii universitare. Partenerii non-academici pot fi, de asemenea, parte a unui consortiu în proiectele Tempus.

Republica Moldova a aderat la Programul Tempus în anul 1994. Pînă în prezent, în ţară au fost implementate peste 60 de proiecte cu o valoare totală de cca 14 mln Euro.

În perioada 26-31 ianuarie 2014, Elena Simciuc, cercetător ştiinţific al Î.S “Aselteh” – Administrator al PŞT “Academica” cu II “Inovatorul”, a participat la prima şedinţă de lucru în cadrul Proiectului “FKTBUM” 543853 – TEMPUS-1-2013-1 –DE-TEMPUS-SMHES „Fostering the  Knowledge  Triangle  in  Belarus, Ukraine and Moldova”. Evenimentul a avut loc în Germania, oraşul Paderborn. Scopul proiectului este întărirea conlucrării instituţiilor, organizaţiilor din sfera educaţiei, inovării şi cercetării. Pentru acest eveniment a fost elaborată prezentarea power point cu prezentarea aspectelor principale a activităţii PŞT “Academica” cu II “Inovatorul” , ca exemplu: baza normativ-legislativă; obiectivele şi scopul principal de activitate al PŞT “Academica” cu II “Inovatorul”; prezentarea şi caracteristica Administratorului PŞT “Academica” cu II “Inovatorul”;  infrastructura pusă la dispoziţia rezidenţilor, potenţialilor rezidenţi şi deasemenea agenţilor economici; scurtă prezentare a rezidenţilor PŞT “Academica” cu II “Inovatorul”; şi serviciile prestate rezidenţilor de către echipa Administratorului PŞT “Academica” cu II “Inovatorul”.

Pe parcursul vizitei participanţii împreună cu organizatorul evenimentului( reprezentanţii Universităţii din Paderborn) au discutat şi au coordonat principalele elemente necesare pentru implementarea proiectului “FKTBUM”, partenerii din toate ţările implicate în procesul realizării proiectului “FKTBUM”  au fost introduşi în esenţa mecanismului de lucru “InnoZent OWL e.V”, “Paderborn Institute for Advances Studies in Computer Science and Engineering”, “Uniconsult”, “Technologiepark-Gesellschaft”.etc. După această vizită partenerii proiectului au format  o viziune clară referitor la instituţiile, organizaţiile din Paderborn care sunt implicate în triunghiul “educaţie, inovaţii şi cercetări”. Deasemenea, toţi participanţi au luat parte la discuţii privind : scopul proiectului, cerinţele structurale, plan de lucru, au fost stabilite orientativ datele următoarelor şedinţe, au fost explicate activităţi concrete a grupurilor de lucru. Reeşind din aceste considerente, partenerii la proiect au fost introduşi în scopul şi esenţa proceselor managementului proiectului şi activităţilor care urmează să fie realizate pe loc  în cadrul acestui proiect.

În concluzie trebuie să menţionăm că prima şedinţa de lucru în cadrul Proiectului “FKTBUM” 543853 – TEMPUS-1-2013-1 –DE-TEMPUS-SMHES „Fostering the  Knowledge  Triangle  in  Belarus, Ukraine and Moldova” a unit toţi participanţi la proiect, a oferit posibilitatea de a cunoaşte pe toţi partenerii din proiect şi a stabili legături de colaborare, au fost discutate momentele cheie legate de managementul proiectului şi realizarea activităţilor concrete,a fost creată atmosfera de lucru pentru următorii trei ani de lucru şi realizarea efecientă a sarcinilor.