Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Două incubatoare de afaceri vor fi fi deschise la Ocnița și Cimișlia

Două locații pentru crearea noilor incubatoare de afaceri, la Ocnița și Cimișlia, au fost identificate în urma propunerilor parvenite de la autoritățile publice locale. Criteriile pentru deschiderea incubatoarelor de afaceri țin de disponibilitatea unui edificiu proprietate publică, separat, cu spaţiu de producere disponibil de cel puţin 2000 m², amplasat într-o zonă cu acces ușor, cu existenţa infrastructurii aferente clădirii (conectarea obiectelor la sursa de apă, la reţeaua de canalizare, branşarea clădirilor la reţeaua de gaze, instalarea sistemului de încălzire, etc.) precum și posibilitatea cofinanţării creării incubatorului din partea consiliilor locale şi a altor structuri interesate.

Astfel, potrivit deciziei grupului de lucru creat de Ministerul Economiei, următoarele două incubatoare vor fi deschise la Ocnița și Cimișlia.

Pentru anul 2014, în bugetul de stat au fost prevăzute mijloace financiare în mărime de 15 milioane lei pentru crearea de incubatoare de afaceri noi şi dezvoltarea celor existente, care ar asigura o parte din infrastructura de susţinere a IMM-urilor, importantă dezvoltării durabile a sectorului.

La moment, se află în proces de examinare corespunderea încăperilor propuse pentru constituirea Incubatoarelor de Afaceri cu condițiile pe care acestea urmau să le întrunească conform solicitării Ministerului Economiei.

În vederea dezvoltării infrastructurii de susţinere a IMM-urilor şi viabilităţii acestora, cu suportul Uniunii Europene prin intermediul Matricei de politici pentru programul de suport sectorial “Stimularea Economică în Zonele Rurale”, pe parcursul anilor 2011- 2013 au fost create și date în exploatare 6 incubatoare de afaceri. Incubatoarele sunt constituite în localităţile subdezvoltate, unde APL a dovedit un interes sporit faţă de acestea şi a oferit localuri pentru amplasare. Acestea sunt situate în Soroca, Rezina, Sângerei, Coșnița (rn Dubăsari), Ștefan-Vodă. Leova.

În anul 2013, au demarat activităţile de constitucție a două Incubatoare de Afaceri noi, fiind semnate 2 acorduri de colaborare între ODIMM şi autorităţile publice locale din Ceadîr-Lunga şi Nisporeni. Astfel, până la finele lunii martie 2014, urmează a fi deschis incubatorul de afaceri din Ceadîr- Lunga.

Este de menţionat, că numărul întreprinderilor incubate din cadrul incubatoarelor active constituie în total 86 de întreprinderi, care generează în total 368 locuri de muncă, având tendinţa de extindere a procesului de producere şi acordate a serviciilor, majorarea cifrei de afaceri şi generarea de locuri noi de muncă. Întreprinderile incubate sunt susţinute prin consultanţă, instruire, suport tehnic din partea partenerilor de dezvoltare.