Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Beneficii ale investiţiilor în eficienţa energetică

Argumentul suprem pentru investiţiile în eficienţa energetică este capacitatea lor de a reduce în mod drastic cheltuielile pentru energie electrică şi combustibil, ceea ce nu este doar un efect direct, care poate fi văzut imediat pe contul de profit al companiei, dar şi o măsură de securitate pentru companie de a asiguracompetitivitatea în viitor, în condiţiile creşterii preţurilor la energie.

Perioada de rambursare a investiţiilor în eficienţa energetică variază foarte mult în funcţie de tipul proiectului, dar de obicei este între 2 şi 6 ani — o perioadă scurtă de timp, comparativ cu investiţiile de capital tradiţionale. Preţurile mari la energie duc la o perioadă mai scurtă de recuperare a investiţiei.

În general, rata internă de rentabilitate a investiţiilor în eficienţa energetică este mai mare decât rata dobânzii la datoria de finanţare necesară pentru investiţii.

Acest lucru înseamnă că orice datorie suplimentară pe care o are compania are un impact limitat asupra bilanţului companiei, precum şi efectele financiare finale ale investiţiilor sunt pozitive.

Factori tehnologici

Izolarea termică, schimbarea geamurilor, ventilarea, încălzirea solară

Reducerea consumului de energie electrică şi de gaz prin implementarea următoarelor proiecte:

Izolarea termică a pereţilor exteriori ai clădirilor => economie până la 50% din energia pentru încălzire.
Înlocuirea ferestrelor cu un rând de sticlă sau a ferestrelor cu infiltrări => economie până la 40% din energia pentru încălzire.
Instalarea sistemului de ventilare cu recuperarea căldurii din aerul uzat => economie până la 25% din energia pentru încălzire.
Instalarea unui sistem de încălzire solară pentru producerea apei calde => economie până la 75%.
Înlocuirea cazanelor, izolarea conductelor, cogenerarea

Utilizaţi eficienţa energetică, pentru a mări profitabilitatea!

Înlocuirea cazanelor vechi:
Dacă este solicitată doar apa caldă şi nu este necesar aburul, respectiv, nu este nevoie de produs abur. Schimbarea cazanului de abur => o economie de energie până la 30%.
Dacă energia este necesară pentru încălzire la temperatură joasă (aproximativ 60°C), atunci cazanele convenţionale pot fi înlocuite cu altele moderne cu o eficienţă mare — cazane de condensare => o economie de energie până la 15–25%.
Conductele cu apă fierbinte sau abur trebuie să fie dotate cu o izolaţie termică continuă, pentru a evita, deseori, pierderi esenţiale de energie. Reabilitarea conductelor de abur şi apă caldă poate economisi până la 20% din consumul de energie.
Instalarea unei centrale cu cogenerare, care produce simultan energie electrică şi termică, şi evită pierderile de căldură în turnul de răcire => poate realiza un randament global până la 85% şi poate reduce semnificativ costurile de achiziţie a energiei.
Biogazul

Transformarea în venituri, a deşeurilor şi reziduurilor organice provenite din agricultură şi industria alimentară!

Reziduurile de la ferme, gunoiul de grajd, deşeurile alimentare şi deşeurile de abator pot fi prelucrate într-un rezervor anaerob care produce biogaz. Biogazul este compus din aproximativ 65% metan şi 35% CO2.
Biogazul poate fi utilizat:
În cazane pentru producerea călduri
În centrale cu cogenerare pentru a produce energie electrică şi căldură
Avantajele biogazului:
Utilizarea biogazului reduce cheltuielile proprii de energie şi surplusul de energie electrică poate fi vândut reţelei publice
Reducerea mirosului la prelucrarea gunoiului într-o centrală pe biogaz
Producerea biogazului reduce riscul de poluare a apelor subterane cu gunoi de grajd, deoarece emisiile de azot sunt înlăturate
Nămolul din instalaţiile de biogaz oferă perspective pentru agricultura organică. Fermierii pot refuza îngrăşămintele comerciale.
Biogazul este o formă regenerabilă de energie. Utilizarea lui este neutră din punct de vedere a emisiei de CO2 şi reduce necesitatea importului de gaze naturale în Republica Moldova.
Arderea biomasei

Substituirea gazului, motorinei şi a cărbunelui cu biomasă va economisi bani şi proteja mediul!

Deşeuri lemnoase de la silvicultură şi de la prelucrarea lemnului
Coji şi resturi de la prelucrarea produselor alimentare
Resturi de la plantaţiile pomicole
Paie
Cum pot fi substituiţi combustibilii fosili?

Deşeurile lemnoase şi deşeurile reziduale trebuie colectate şi arse într-un cazan pe biomasă.
Biomasa cu un conţinut de umiditate mai mare de 15% necesită, de obicei, un proces de uscare.
Cazanul pe biomasă produce: apă caldă pentru încălzire sau pentru procesele de producere, abur pentru procesele tehnologice, abur şi energie electrică în centrale electrice de termoficare.