Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Seminar “Aplicarea experienţei internaţionale în formarea şi funcţionarea Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice şi Incubatoarelor de Inovare”.

În data de 29 iulie 2014, în incinta Parcului Ştiinţifico – Tehnologic “Academica” (cu Incubator de Inovare “Inovatorul”) a avut loc seminarul “Aplicarea experienţei internaţionale în formarea şi funcţionarea Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice şi Incubatoarelor de Inovare”.

Cu următorul program:

1. Cuvânt de introducere. 1010-1020 (Dr. A. Bucatînschi, Manager Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice “Academica”)

2. Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice- mecanizm de susţinere şi promovare a inovaţiilor. 1020-1100 (Dr. A. Bucatînschi, Manager Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice “Academica”)

3. Rolul Incubatoarelor de Inovare în introducerea inovaţiilor în circuitul socio-economic. 1105-1130 ( Dl. Al. Spînu, Manager Incubatorului de Inovare “Inovatorul”)

4. Portalul corporativ “Academica” structura şi posibilitatea de dezvoltare. 1135-1200 (Dl. Al. Bădiceanu, Manager de proiecte.)

La prezentul seminar au fost prezenţi, rezidenţii Parcului Ştiinţifico – Tehnologic “Academica” (cu Incubatorul de Inovare “Inovatorul”) cât şi candidaţi şi presoane interesate în obţinerea statutului de rezident.