Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Resetarea relaţiilor de colaborare moldo-ungare în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologice

Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, E.S. Matyas Szilagyi a întreprins, la 22 iunie curent, o vizită de documentare la Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) a AŞM. Vizita parcurilor tehnologice şi incubatorului a fost precedată de o întrevedere, cu schimb de opinii, la care au participat preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu, Directorul General al AITT, dl Romna Chircă şi şeful Direcţii relaţii externe a AŞM, dl Mihai Barbulat.

Directorul Roman Chircă a informat înaltul oaspete despre structura componentei sistemului de inovare în Republica Moldova, de fapt, partea ei finală, implementarea în practică a rezultatelor cercetărilor, transformarea lor în modele economice sustenabile, viabile, orientate spre profit. Domnia Sa a precizat că fără întreprinderi care implementează rezultatele cercetărilor, fără profit, nu poate fi asigurat circuitul şi reformarea sistemului de cercetare care să aibă mijloace originare din zona privată. Astfel, ar fi diminuată treptat susţinerea de către stat a domeniului de cercetare şi va fi posibil de obţinut un model eficient contemporan, modern de implementare a ultimelor realizări ale ştiinţei.

În cadrul dialogului, directorul a vorbit şi despre necesitatea dezvoltării marketingului de promovare şi implementare a proiectelor internaţionale. Graţie Programului UE Orizont 2020, Agenţia intenţionează să creeze un Centru care să promoveze masiv companii private pentru a aplica, ca răspuns, la Programul UE COSME, de susţinere a antreprenoriatului inovaţional. Şansele sunt mari, consideră gazda, pentru că aici există şi o ambianţă inovaţională adecvată, iar crearea Centrului de promovare a acestor proiecte va oferi mari oportunităţi.

Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca i-a mulţumit oficialului ungar pentru interesul manifestat, pentru deschiderea şi implicarea sa în promovarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologice, dar şi socio-cultural. Preşedintele Duca a reiterat importanţa colaborării ţărilor noastre pe dimensiunea ştiinţifică, subliniind necesitatea resetării relaţiilor de colaborare prin semnarea de noi acorduri dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ungariei, vizite reciproce de lucru ale cercetătorilor, participări la forumuri ştiinţifice etc.

Prim-vicepreţedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu a propus, în context, organizarea, la anul viitor, a unui Simpozion ştiinţific moldo-ungar, în cadrul căruia vor fi abordate probleme de transfer ştiinţific, cu impact pentru dezvolatarea economiei ambelor ţări şi vor stabilite noi priorităţi de interes reciproc ale colaborării bilaterale.

După schimbul de opinii, Ambasadorul Matyas Szilagyi a vizitat mai multe secţii din cadrul Agenţii, inclusiv, infrastructură şi dezvoltare, transfer tehnologic, logistică şi expoziţii, precum şi expoziţia permanentă, organizată de AITT, unde sunt expuse rezultatele obţinute de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatorului de inovare în cadrul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic aprobate.

Diplomatul ungar a ţinut să mulţumească conducerii Academiei moldave şi gazdei pentru oportunitatea de a vizita Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM, fiind impresionat de rezultate interesante văzute şi de munca serioasă depusă în domeniul respectiv. Excelenţa Sa a exprimat speranţa că deja există posibilităţi reale de a organiza şi acţiuni mai concrete ale colaborării bilaterale între instituţiile similare tehnico-ştiinţifice, dar şi între Academiile de Ştiinţe ale Ungariei şi Moldovei. „Consider foarte importantă consolidarea relaţiilor în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologice. Acest domeniu este vital important pentru dezvoltarea economică a ţărilor noastre, mai ales, în condiţiile globalizării în sec. XXI”, a menţionat diplomatul. În acest sens, oficialul a relevat necesitatea identificării unor noi priorităţi, noi exigenţe, noi cerinţe în ceea ce priveşte transferul tehnologiei şi rezultatelor ştiinţei în sfera reală a economiei. „Anume acest proces trebuie să fie stimulat”, a conchis Excelenţa Sa, în context fiind menţionat faptul că în curând va fi semnat şi un Acord bilateral de colaborare tehnico-ştiinţifică, în cadrul Comisiei mixte de cooperare economică interguvernamentală între cele două ţări.

Amintim că Ambasadorul Matyas Szilagyi a participat, la 10 iunie 2015, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la prima masă rotundă moldo-ungare, dedicată problemelor arheologiei din evul mediu timpuriu în Europa de est, eveniment organizat la iniţiativa şi cu suportul Excelenţei Sale.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM