Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Competiția de granturi Proiectul „Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creştere economică durabilă la nivel local”, care urmează să fie implementat în perioada 2015 – 2017. PNUD Moldova

ATENȚIE: DATA LIMITĂ PENTRU APLICARE ESTE 27 IULIE 2015

Obiectivele Schemei de Grant în domeniul Inovaţiei (SGI)

Obiectivele principale ale Schemei de Grant în domeniul Inovaţiei (SGI) sunt:

o stimularea dezvoltării inovaţiilor în cadrul IMM-urilor, asociaţiilor locale de afaceri, potenţialilor întreprinzători cu idei inovatoare şi motivaţie de expansiune, absolvenţilor incubatoarelor de afaceri, prin oferirea finanțării pentru produse, servicii și tehnologii noi sau îmbunătățite orientate spre piață cu un potenţial mare de comercializare;

o pilotarea unui mecanism de sprijin al inovaţiilor ca un exerciţiu de intervenții stipulat în Strategia Națională în domeniul Inovării (2013-2020), oferind o bază pentru amplificarea la nivel de guvern, şi, prin urmare, oferind perspective, lecții învățate și cele mai bune practici pentru programele viitoare guvernamentale destinate susținerii inovațiilor.

o Tipurile de proiecte inovative susținute

Proiectele preferate care vor aplica la SGI sunt proiectele inovative care să cuprindă activități de dezvoltare și alte activități pre-comerciale implementate de către IMM-le stabilite în Republica Moldova.

Suma finanţării

Granturile vor acoperi o sumă maximă de 8.000 USD sau maximum șaizeci de procente (60%) din valoarea totală a proiectului (care este mai mică) pentru proiectele pre-comerciale de dezvoltare a inovaţiilor.

Co-finanţarea a cel puţin patruzeci de procente (40%) din bugetul total al proiectului urmează să fie asigurată de către Solicitant din investiţiile sale proprii sau din alte surse.

Durata proiectului

Proiectul şi bugetul proiectului trebuie să fie planificate astfel încât să fie finalizate în termen de 12 luni. Cu toate acestea, proiectul poate fi extins pentru şase (6) luni suplimentare în situaţii excepţionale, la discreţia PNUD.

o Solicitanții eligibili

Solicitanții eligibili pentru schema de grant sunt:

o Solicitanţii eligibili sunt întreprinderile private (cel puţin 75 procente private conform Legii privind societăţile pe acţiuni) micro, mici sau mijlocii (IMM) din Republica Moldova, create cel puţin cu doi (2) ani înainte de data aplicării, în orice sector industrial, cu excepţia: serviciilor de catering, care oferă doar băuturi alcoolice; cazinouri, jocuri de noroc şi activităţi similare; construcția –cumpărarea de spatii rezidențiale şi comerciale pentru locuinţe/vânzări; benzinării; producţia şi distribuția produselor de tutungerie; vânzarea și deservirea autoturismelor, activităţile agricole primare.

o Solicitantul este o companie persoană juridică din sectorul privat, micro sau mică, înregistrată în conformitate cu legislaţia privind companiile din Republica Moldova.

o Solicitantul nu trebuie să aibă datorii restante în ceea ce ţine de contribuţiile publice.

o Solicitantul nu trebuie să aibă pierderi acumulate care să depășească valoarea capitalului proprii.

o Solicitantul şi proprietarii individuali nu au fost condamnaţi pentru infracțiuni legate de operațiuni de afaceri.

Descrierea procesului de aplicare

Granturile SGI vor fi oferite prin intermediul unei proceduri deschise de selectare formată din două etape (Pre-aplicarea şi Aplicarea Deplină), cu două cicluri de solicitare de cereri de finanțare (anul 1 și anul 2) prevăzute de-a lungul duratei Proiectului LED.

o Instrucţiuni pentru procesul de aplicare

Companiile vor aplica printr-un concurs deschis publicat de către Echipa de Management a SGI pe web-site-ul dedicat prin platforma online. Există două etape ale procesului de aplicare implementate consecutiv: 1: Evaluarea Notelor de Concept, şi 2: Evaluarea planurilor complete ale Proiectelor. Doar acele cereri de finanțare care au fost evaluate pozitiv la prima etapă și care au fost invitate să pregătească planuri complete de proiect sunt eligibile pentru a aplica pentru etapa a 2

NOTĂ: În timpul elaborării Cererii de finanțare, următoarele reguli trebuie să fie respectate:

o Se permite depunerea unei singure cereri de finanțare din partea fiecărui Solicitant;

o Nu se permite re-prezentarea Cererilor modificate și îmbunătățite.

o Vor fi luate în considerație doar Cererile de finanțare care au fost transmise prin platforma de aplicare online;

o Termenul limită pentru ambele etape trebuie să fie strict respectat.

o În cadrul procesului de evaluare, doar Cererile de finanțare complete vor fi acceptate. Documentele solicitate spre a fi prezentate pe suport de hârtie nu trebuie să fie expediate prin poștă la PNUD până la solicitarea acestui lucru, în caz dacă grantul este oferit Solicitantului respectiv.