Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Academia de Științe a Moldovei deschide un nou orizont pentru colaborare europeană

Preşedintele AŞM, academicianul Gheorghe Duca şi prim-vicepreşedintele AŞM,  academicianul Ion Tighineanu, au întreprins, la 3 noiembrie 2015, o vizită de lucru la Agenţia Spaţială Europeană (ESA – European Space Agency), la invitaţia prof. Jan Wörner, Director General al ESA. Agenţia, cu un buget anual de 4 mlrd Euro, coordonează eforturile ţărilor europene focusate asupra explorării spaţiului şi elaborării de noi tehnologii pentru aplicaţii spaţiale.

Prof. Jan Wörner a informat oaspeţii despre  programul ştiinţific al ESA, principiile de participare prin concurs la diverse proiecte, finanţate de Agenţie, trecând în revistă cele mai impresionante realizări obţinute pe parcursul ultimilor ani, inclusiv descoperirea recentă a oxigenului molecular emis de cometa 67P/C-G. Profesorul a precizat că datele ştiinţifice au fost obţinute cu ajutorul Sputnicului Rosetta care, lansat la 2 martie 2004, a intersectat orbita cometei după un deceniu şi, la 12 noiembrie 2014, a trimis pe suprafaţa ei robotul Philae. Directorul General a relatat şi despre lansarea în 2016 a unui satelit spre planeta Mercur pentru a studia originea câmpului magnetic al planetei şi a testa teoria generală a relativităţii elaborată de celebrul savant Albert Einstein.

Acad. Gheorghe Duca a venit cu o informaţie ce ţine de organizarea cercetărilor ştiinţifice în Republica Moldova, direcţiile strategice în cercetare, reformele iniţiate în sfera cercetării şi inovării.       Preşedintele AŞM a informat gazdele despre asocierea Republicii Moldova la programele comunitare Cadru 7 şi Orizont-2020 şi a exprimat interesul comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova pentru o eventuală asociere la programul ştiinţific coordonat de ESA.

La rândul său, acad. Ion Tighineanu a prezentat unele teme de cercetare ale savanţilor moldoveni care au tangenţă directă cu explorarea spaţiului şi tehnologiile spaţiale, inclusiv elaborări de noi nanomateriale şi dispozitive electronice rezistente în condiţii extremale. Prim-vicepreşedintele AŞM a adus informaţii cu referire la construirea de către cercetătorii Universităţii Tehnice a Moldovei a unui satelit artificial al Terrei ce urmează a fi lansat în 2017.

Părţile au convenit să iniţieze pregătirea şi semnarea unui protocol de colaborare dintre ESA şi Republica Moldova. În acest context, preşedintele AŞM a transmis prof. Jan Wörner o invitaţie pentru a vizita Republica Moldova în timpul apropiat.