Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Parlamentul RM a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere a RM la Programul European ORIZONT 2020

Cu 93 de voturi pro, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, azi 17 iulie, în a doua lectură, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere al Republicii Moldova la Programul European de Cercetare-Inovare ORIZONT 2020.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la participarea ţării noastre în cadrul Programului comunitar pentru cercetare-inovare ORIZONT 2020, semnat la 1 iulie curent la Bruxelles a fost prezentat, în cadrul şedinţei Parlamentului, de către prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu.

Argumentând necesitatea ratificării prezentului acord, prim-vicepreşedintele AŞM a punctat avantajele şi beneficiile participării noastre la Programul comunitar ORIZONT 2020 şi anume:participarea largă la realizarea proiectelor europene va aduce excelenţa în cercetarea ştiinţifică la noi acasă; va facilita şi va impulsiona implementarea rezultatelor ştiinţifice în beneficiul societăţii; va diminua exodul de cadre tinere; va permite utilizarea experienţei europene în soluţionarea problemelor cu care ne confruntăm la nivel naţional şi regional.

Totodată, academicianul a exprimat mulţumiri înaltului For Legislativ şi Guvernului Republicii Moldova pentru susţinerea procesului de asociere a ţării noastre la programele comunitare de cercetare-inovare, de care beneficiază şi vor beneficia universităţile, institutele de cercetare, autorităţile publice, întreprinderile mici şi mijlocii, ONG-urile, adică o bună parte a societăţii noastre.