Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Denumirea de societate comercială:S.R.L. “Rusnac-Moldaqua”
Marca comercială:OM
Adresa juridică:

Oraș: Floreşti

Strada: Gura Căinarului
Tel: (0250) 4-00-01
Fax: (0250) 4-00-01
Despre companie: Proiectul prevede îmbutelierea apei, pentru prima dată în Republica Moldova, în butelii cu volum 19 litri de multiplă folosinţă şi organizarea procesului de purifi care a apei potabile naturale, extrase din adâncimea de 150 metri şi purificate conform tehnologiei inovaţionale unice prin utilizarea nanofi ltrelor. Purificarea se efectuează la utilajul companiei PALL. Linia dată cu nanofiltre este unică pentru Republica Moldova. Ea permite fi ltrarea apei în 2 etape: la prima etapă cu membrane până la 0,8 milimetri, la etapa a doua – pînă la 0,2 milimetri.