Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Denumirea de societate comercială: S.R.L. “Agromodvita”
Marca comercială:Agromodvita
Adresa juridică:
Țara: Moldova
Oraș: Chișinău
Strada:Armenească
Nr: 30
Tel:+373 22 48-11-98, +373 691132277
Fax:+373 22 48-11-98
Despre companie:Proiectul prevede implementarea tehnologiilor inovaţionale de cultivare anuală a microalgelor în bioreactor (utilaj de acţiune continuă). Microalgele – sunt plante, care cresc cel mai rapid pe Pămînt – ele cresc de 100 de ori mai repede decît copacii. De obicei, volulum de microalge zilnic se dublează. Din microalgele selectate pentru proiect se obţine în urma prelucrării în jur de 40-60% de ulei, pentru producerea combustibilului de biodiesel. În afară de aceasta, aceste microalge vor fi utlizate în formă de hrană de calitate înaltă pentru animale.Se planifică obţinerea volumelor de producere până la 1 000 tone pe an.