Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Denumirea de societate comercială: S.R.L. “Vaptos”
Marca comercială:Vaptos
Adresa juridică:
Țara: Moldova
Oraș: Chișinău
Strada: Colonița
Nr: 180
Tel: (022) 75-34-27, 74-78
Fax: (022) 41-20-45
Despre companie: Proiectul prevede organizarea procesului de producere a utilajului nou pentru Republica Moldova de efi cienţă energetică şi economisire a energiei – utilaj de înaltă şi joasă tensiune pentru obiecte industriale şi civile conform tehnologiei inovaţionale. Aceste utilaje sunt nişte blocuri multifuncţionale de protecţie de evidenţă a energiei, care sunt destinate pentru:

– instalarea exterioară în clădirele locuibile şi publice la obiecte industriale, garaje, vile, construcţii temporare;

– protecţie la suprasarcină şi scurt circuit, la supracurent şi curenţi de scurgere

inacceptabilă;

– protecţie de la electroşoc, la atingerea întâmplătoare de părţile prin care trece curent electric, precum şi de părţile deschise ale utilajului electric, afl ate sub tensiune

în urma defectării izolării.

În afară de aceasta, se prevede producerea unei staţiuni compacte de transformare, care va fi menită să primească energie electrică cu curent de 3 faze cu tensiune de 10 kw, cu frecvenţă industrială, transformarea acesteia şi alimentarea cu energie electrică a localităţilor rurale, consumatorilor industriali ş.a.