Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Denumirea de societate comercială: S.R.L. “Renerg”
Marca comercială:Renerg
Adresa juridică:

 

Țara: Moldova
Oraș: Hâncești
Strada: Alexandru Marinescu
Nr: 13
Tel: 0269 2-46-29
Fax: 0269 2-46-29
Despre companie:Proiectul prevede crearea unei reţele de instalaţii electrice pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul presupune căutarea locurilor de amplasare a instalaţiilor electrice eoliene, cu „roza vântului” efi cientă pe hărţile monografi ce şi cadastrale. Suprafeţele selectate se procură de către întreprindere de la posesorii acestora prin semnarea tuturor documentelor juridice. Pe suprafeţele date vor fi amplasate instalaţiile eoliene moderne, efi ciente, care vor produce energie electrică ieftină, şi vor fi conectate la sistemul energetic naţionale.