Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Denumirea de societate comercială: S.R.L. “Tarus Internaţional”
Marca comercială: Tarus Internaţional
Adresa juridică:
Țara: Moldova
Oraș: Codru
Strada: Grenoble 128/1
Nr: 84
Despre companie: Proiectul prevede crearea unei întreprinderi în scopul organizării unui ciclu închis de producere a sursei regenerabile de energie – biocombustibilului „bioetanol”, care prevede includerea în proces a tuturor etapelor: de la cultivarea materiei prime până la producerea bioetanolului şi produselor conexe, precum şi comercializarea produselor fi nite.

 

Proiectul este orientat spre prelucrarea sorgului ca materie primă principală şi prelucrarea cerealelor, precum şi a melasei, a sfeclei de zahăr, în calitate de încărcare a capacităţilor de producere pe parcursul unui an. În perioada de prelucrare a sorgului, uzina singură asigură toate procesele a ciclului tehnologic cu resurse energetice, şi atragerea din alte părţi a resurselor energetice pentru a asigura activitatea cu resurse energetice nu se prevede. Specificul procesului tehnologic prevede producerea căldurii şi a energiei electrice, iar surplusurile de energie electrică vor fi îndreptate spre comercializarea reţelelor electrice locale. Avantajul proiectului dat este nivelul redus de cheltuieli pentru producerea bioetanolului, ceea ce sporeşte viteza reîntoarcerii resurselor fi nanciare şi micşorează termenul de recuperare a proiectului.