Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Denumirea de societate comercială: S.R.L.”Gherion Service”
Marca comercială: Gherion Service
Adresa juridică:
Țara: Moldova
Oraș: Chișinău
Strada: Miorița 5
Tel: 022 88-25-00, 022 88-25-10
Fax: 022 88-25-00, 022 88-25-10
Despre companie: Proiectul prevede proiectarea şi construirea întreprinderii, care va asigura colectarea separată a deşeurilor industriale, menajere şi agricole în containere speciale în câteva raioane urbane, situate lângă or. Căuşeni. Toate deşeurile colectate se planifi că a fi aduse pe teritoriul uzinei, unde ulterior vor fi sortate şi depozitate în dependenţă de tipul materiei secundare pentru comercializarea ulterioară a acestuia, iar biomasa rămasă va fi încărcată în capacităţi speciale închise şi cu ajutorul unor reactivi speciali, pe parcursul unei perioade anumite, pentru fermentaţie va fi transformată în biogaz, care va fi utilizat pentru producerea energiei electrice, iar restul va fi utilizat în calitate de îngrăşăminte lichidă pe câmpuri.