Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

Denumirea de societate comercială: S.R.L.”Ecosorbent”
Marca comercială: Ecosorbent
Adresa juridică:
Țara: Moldova
Oraș: Chișinău
Strada: bd. Dacia
Nr: 23
Tel: 022 49-72-98
Fax: 022 49-72-98
Despre companie: Proiectul solicitat prevede organizarea procesului tehnologic de preparare a cărbunelui activ din materie primă netradiţională de origine vegetală, cu consum redus a resurselor energetice. Compania „Ecosorbent” SRL a fost înfiinţată în anul 2007, activitatea de bază fi ind producerea cărbunelui activ din materie primă netradiţională de origine vegetală, totodată mai realizează lucrări de cercetare a proprietăţilor specifi ce de suprafaţă a absorbanţilor carbonici. Din momentul formării compania a organizat procesul tehnologic, preferenţial cu realizarea lucrărilor manuale, de preparare a cărbunelui activ din coji de nucă, sâmburi de caise şi piersic. Cărbunele activ preparat este unical pentru domeniile economice naţionale. Actualmente compania este fi nanţată din surse fi nanciare