Portalul Corporativ
ACADEMICA

Inovatiile incep aici

LEGISLAȚIE

Codul cu privire la stiinta si inovare

Acordul de parteneriat intre Guvern si ASM

Hotararea CSSDT al ASM nr.180

Strategia de inovare 2013 2020

Legea cu privire la parcurile industriale

H.G. nr.196 din 28.02.2018 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare”
Legea nr.226 din 01.11.2018 „Cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare”
Formular - tip „Propunere de Proiect de Inovare și Transfer Tehnologic”
Raport Managerial și Economico-Financiar de Activitate a Întreprinderii de Stat „ASELTEH” pentru anul 2018
Planul de Acțiuni (afaceri) al Î.S. „ASELTEH” - Administrator al P.Ș.T. „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) cu Devizul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2019