Portal corporativ “Academica” » Raportul managerial economico-financiar de activitate pentru anul – 2017 și Planul de Acțiuni al Î.S. „ASELTEH” – Administratorul Parcului Științifico – Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” pentru anul 2018