Prezentăm „Raportul managerial și economico-financiar de activitate a întreprinderii de stat „ASELTEH” pentru anul 2017, și „Planul de acțiuni al Î.S. „ASELTEH” – Administratorul Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul” pentru anul 2018. 25.05.2018 RAPORTUL MANAGERIAL ȘI ECONOMICO – FINANCIAR DE ACTIVITATE A ÎNTREPRINDERII  DE  STAT „ASELTEH” PENTRU ANUL 2017 1. Introducere (activităţi […]

  Administrația Parcului Științifico – Tehnologic „Academica” (cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul”) anunță lansarea concursului „Atragerea noilor rezidenți cu cele  mai bune idei inovaționale”, în astfel de domenii ca: Regenerarea resurselor energetice; Eficiența energetică; Purificarea apelor potabile și de canalizare; Tehnologii informaționale; Colectarea, sortarea și prelucrarea deșeurilor menajere, industriale și agricole; Implementarea tehnologiilor de producere a […]

  Cu 93 de voturi pro, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, azi 17 iulie, în a doua lectură, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere al Republicii Moldova la Programul European de Cercetare-Inovare ORIZONT 2020.

  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la participarea ţării noastre în cadrul Programului comunitar pentru cercetare-inovare ORIZONT 2020, semnat la 1 iulie curent la Bruxelles a fost prezentat, în cadrul şedinţei Parlamentului, de către prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu.

  Caravana programului de mobilitate „EURAXESS” a ajuns, la 5 noiembrie 2015, şi la Chişinău, mai exact, la Academia de Ştiinţe a Moldovei. O altă premieră pentru Republica Moldova, o nouă provocare pentru tinerii care vor să facă o carieră în cercetare.

  Preşedintele AŞM, academicianul Gheorghe Duca şi prim-vicepreşedintele AŞM, academicianul Ion Tighineanu, au întreprins, la 3 noiembrie 2015, o vizită de lucru la Agenţia Spaţială Europeană (ESA – European Space Agency), la invitaţia prof. Jan Wörner, Director General al ESA. Agenţia, cu un buget anual de 4 mlrd Euro, coordonează eforturile ţărilor europene focusate asupra explorării spaţiului şi elaborării de noi tehnologii pentru aplicaţii spaţiale.

  Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academicianul Gheorghe Duca, a prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă, o Declaraţie care a inclus situaţia actuală din domeniul cercetării, şi-a expus poziţia asupra ultimelor evoluţii din sistemul naţional de cercetare şi a lansat o nouă Concepţie de reformare a managementului ştiinţei.

  Concursul a fost lansat la data de 24 iunie 2015, termen-limită de depunere: 18 septembrie 2015. Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă lansarea concursului regional multilateral de proiecte „Crearea şi dezvoltarea reţelelor în domeniul cercetării şi dezvoltării cu parteneri din regiunea Dunării”.


  ATENȚIE: DATA LIMITĂ PENTRU APLICARE ESTE 27 IULIE 2015

  Obiectivele Schemei de Grant în domeniul Inovaţiei (SGI)

  Obiectivele principale ale Schemei de Grant în domeniul Inovaţiei (SGI) sunt:

  La 25 iunie curent, ora 8.00, în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare, 1) va avea loc şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM.

  În programul de lucru sunt incluse probleme ce vizează activitatea organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

  La şedinţă sunt invitaţi membrii CSŞDT al AŞM, secretarii ştiinţifici ai secţiilor de ştiinţe, şefii de direcţii din cadrul CSŞDT.

  Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, E.S. Matyas Szilagyi a întreprins, la 22 iunie curent, o vizită de documentare la Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) a AŞM. Vizita parcurilor tehnologice şi incubatorului a fost precedată de o întrevedere, cu schimb de opinii, la care au participat preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu, Directorul General al AITT, dl Romna Chircă şi şeful Direcţii relaţii externe a AŞM, dl Mihai Barbulat.