În perioda 29 ianuarie – 02 februarie 2014, la Chişinau, CIE “MOLDEXPO” se va desfăşura a XIII-a ediţie a expoziţiei naţionale universale “FABRICAT ÎN MOLDOVA”, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

  (Русский) Открытие выпускника молдавского политеха Александра Балана всколыхнуло мировую научную элиту. Китайские технические корпорации уже посулили за проект миллиарды, но убедительнее всех оказалась НАТО ― последние тестирования проходят в США, в Калифорнии. Ценность революционной разработки ― ни много ни мало в спасении человечества от авиакатастроф.

  SIAAB1 и SIAAB2: не набор букв, а спасение жизней

  Смысл изобретения заключается в том, что при аварии самолет, ударяясь о землю, не взрывается, а пассажиры не получают травм.

  (Русский) Американский совет по энергоэффективной экономике составил рейтинг 16 экономик мира с точки зрения использования энергетических ресурсов. Подсчеты велись по четырем показателям: энергоэффективность зданий, промышленности и транспорта, а также государственная поддержка повышения эффективности энергопотребления.

  Высшая оценка в каждой из категорий составляла 25 баллов, так что каждая экономика могла получить в целом максимально 100 баллов.

  (Русский) К 2080 году изменение климата приведет к ущербу в 190 млрд евро, от аномальной жары умрут около 200 тыс. человек, убытки от наводнений вырастут до 10 млрд евро, в одной лишь Южной Европе сгорит восемь тыс. км² лесов. От засух пострадает в семь раз больше людей, чем в настоящее время, от повышения уровня моря — втрое больше.

  În data de 29 iulie 2014, în incinta Parcului Ştiinţifico – Tehnologic “Academica” (cu Incubator de Inovare “Inovatorul”) a avut loc seminarul “Aplicarea experienţei internaţionale în formarea şi funcţionarea Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice şi Incubatoarelor de Inovare”.

  Cu următorul program:

  1. Cuvânt de introducere. 1010-1020 (Dr. A. Bucatînschi, Manager Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice “Academica”)

  Fact sheets

  IP management in Horizon 2020: project implementation and conclusion
  This final fact sheet of our Horizon 2020 series highlights the steps you need to follow to pave the way for the exploitation and dissemination of the intellectual property generated during the implementation of your project.

  Argumentul suprem pentru investiţiile în eficienţa energetică este capacitatea lor de a reduce în mod drastic cheltuielile pentru energie electrică şi combustibil, ceea ce nu este doar un efect direct, care poate fi văzut imediat pe contul de profit al companiei, dar şi o măsură de securitate pentru companie de a asiguracompetitivitatea în viitor, în condiţiile creşterii preţurilor la energie.

  La 11 iulie 2014, ora 10:00, la Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. I. Creangă 45, et.3, biroul 309) va avea loc Conferinţa ştiinţifico-practică dedicată Zilei Mondiale a Populaţiei.

  La conferinţă vor participa reprezentanţi ai mediului academic, ministerelor şi ai organizaţiilor internaţionale preocupate de problemele demografice.

  La 3 iulie curent, în incinta ASM a avut loc o întrevedere cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Moldo-Italiană, Mauro Salvatori.

  A fost discutată participarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la Forumul „Piemontul întâmpină Republica Moldova”, pe care Camera de Comerţ Moldo-Italiană, în parteneriat cu Ambasada Italiei la Chişinău, Ambasada Republicii Moldova la Roma, îl organizează la Torino, Italia, în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2014.