Proiectul Ameliorarea Competitivității II (PACII) al Băncii Mondiale va continua mai multe componente de succes ale primului proiect, cum ar fi cofinanțarea implementării de către companii a sistemelor de management a calității, elaborarea businessplanurilor, a studiilor de piață și strategiilor de marketing, precum și componenta de finanțare a companiilor exportatotoare.


  Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cooperare cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne, Elveţia (EPFL) vă invită la lansarea oficială a publicaţiei ştiinţifice intitulate: „Migraţia înalt calificată şi iniţiativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova şi al ţărilor din Europa de Sud-Est”. Editată în 2013, lucrarea lansată este rezultatul Proiectului de cercetare „Conectarea diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova la dezvoltarea socio-economică a ţării de origine”, implementat de AŞM în cooperare cu EPFL, în perioada 2010–2013.

  Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru decernarea premiilor AȘM pentru anul 2013 la următoarele nominalizări:

  1. Savantul Anului – un premiu;

  2. Tînărul Savant al Anului – un premiu;

  3. Pentru realizări științifice valoroase ale savanților:
  • șase premii;

  4. Pentru realizări științifice valoroase ale tinerilor savanți:
  • șase premii;

  5. „Premiul „Acad. Grigore Vieru”- un premiu.

  Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” vă invită să participaţi la Expoziţia Internaţională Specializată “Moldagrotech”, ediţia a XXVI-a, care se va desfăşura în perioada 12 – 15 martie 2014, la CIE “Moldexpo”.

  Tematica Expoziţiei:

  Deşi piaţa Uniunii Europene este atractivă pentru majoritatea statelor lumii, aceasta are un caracter complex, multe din întreprinderile exportatoare confruntându-se cu probleme ce ţin de cunoaşterea regulilor de funcţionare a UE, accesul la surse de finanţare şi programe comunitare din diverse domenii.
  Pentru a contribui la extinderea şi consolidarea relaţiilor comercial-economice dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, din 22 septembrie 2011, în Moldova activează Centrul Enterprise Europe Network (EEN) – Reţeaua Europeană a Întreprinderilor.


  Vineri, 6 decembrie 2013, ora 10:30, în Sala de Conferinţe a Parcului Ştiinţifico-Tehnologic “ACADEMICA”(str. Miorita, 5) a avut loc Lansarea de carte „Afaceri Inovaţionale: Esenţa şi metodele de administrare”, autori – Gh. Popovici, dr. hab. în tehnică, şi An. Bucatînschi, dr. în economie